Thursday, 2 August 2018

Pesma za vreme rođendana


Među izbljuvcima

Rođen u rupi
Punoj hiperaktivnog smeća
Gde nema razloga
Gde nema svetla

Iz utrobe amputiran
Organ proleće
Kroz prozor čaure
Sa žigom na kapcima

U zagrljaju ograde
Leži do pregrade
Pobeći ne može
Ni pacov iz šake

A svet se pretvara
U gomilu ničega
I kao ne znam šta
Počinje da zaboravlja

Na putu prašina
Sedi i čeka
Neka nova komora
Gde nema micanja

Buka oružja
Klicanje ekrana
Gde stoji u redovima
Gde nešto pokušava

Ostavljen da ugine
Usred fabrike
Grimasa i izraza
Sam u rektumu pećine
07.03.2003.
petak


Autor:
Vladimir Milojković

[objavljena desetak godina nakon što je napisana povodom projekta "100 hiljada pesnika za promene" gde je odabrana kao jedna od najboljih]

No comments:

Post a Comment