Sunday, 27 May 2018

Литературни Искри 2018

Меѓународен Поетски Фестивал  Литературни Искри - Гостивар ~~ Special reward as one of the best foreign authors, for poem:losing game

potrebno je zadovoljiti se
pelenama za odrasle
i minimalnim zaradama
ako želite biti sretni
samo zamislite trgovce odnosno vlasnike već sutra
a vi ste bez identiteta i domovnice
bez zdravstvene i bez ikakvog osiguranja
odavno hodaš ivicom kontejnera i pitaš se – ma dokle više?!
dok sjediš pokraj prozora u dva i pol poslije ponoći
sve ti se čini tako jednostavnim
misliš da je dovoljno stati tu gdje si sada
i prostreti život
kao stolnjak prije obeda
i uzeti nož i vilicu i raskomadati ga

02.21 am – 02.27 am
15. mart 2018.
četvrtak
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

losing game

треба да се задоволите
со пелени за возрасни
и со минимум заработувачка
ако сакате да бидете среќни
уште утре замислете ги трговците т.е. сопствениците
а вие сте без идентитет и дом
без здравствено или какво и да било осигурување
одамна одиш по работ и се прашуваш – до кога веќе?!
додека седиш покрај прозорот во два и пол по полноќ
сè ти изгледа така едноставно
мислиш дека е доволно да се запре онаму каде си сега
да се спростре животот
како чаршаф пред ручек
и да се земе нож и вилица па да се разчеречи


02.21 – 02.27 
15. март 2018 год.
Четврток


Препев од српски: Елена Пренџова

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Autor:
Vladimir Milojković
No comments:

Post a Comment