Wednesday, 1 November 2017

Jack-o-Lantern na balkonu


o nekoj vrsti nasilja.......


I još jedna pesmica bez naslova:


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

najmanja šansa da odemo
zgažene, zarivene u beton
mrtve
pod prozorom, tiho
ponori naši beskrajni su
kada sve potone
dublje u tkivo
dani u kojima
se sve to podrazumeva

__________________________

5.25 am – 5.31 am
1. novembar 2017.
sreda

(Halloween)

Autor:
Vladimir Milojković
No comments:

Post a Comment