Wednesday, 25 October 2017

Herta prihvata Razgovor sa Hertom

logika 23. oktobra

hlebovi smrtne kazne i načini egzekucije
ovo mesto straha
takođe i slogani
na površinama
sudije ne utvrđuju zlo
paćenik bi ipak prošao
sa belim prstima
i nije mi hladno zbog toga
slobode koja krvari rasečena
kao pomelo zaklati strah
jer nema prozora
samo obični egzekutori slobodno šetaju
sa obe strane crte
u dobroj formi
moje telo neće preživeti
unutar stana s prezirom
pa bi se njihalo
a umesto smrtne kazne
bili su živi zakopani
žrtve koje ne oučavaju
sa dva kilograma ili manje

-------------------------------------

02.07 am - 02.26 am
24.10.2017.
utorak
(simina, beograd)


No comments:

Post a Comment