Saturday, 30 September 2017

[hipsterska soba]

Herta na parkingu

Sl  obodni  smo  ne   SLO     O
Bo Dni  dna   na    dnu
Rov   a   kornjacha  u   akvarijumu

Sun  Glitters
informa  cija  ja  sam  sâm

u dubini mozga udar sa listovima
kralj je na kauchu
Herta u kavezu na parkingu

njene machke stoje
i ochi sa zenicama

obodni   Slo   bodni

u     w     mozga

_______________
end → 12.51 am
22. May 2016.

(„Skladishte“ – Noch M-zeya, instalacija „Hipsterska soba“ Svetlane Ždrnje)No comments:

Post a Comment