Wednesday, 6 July 2016

Mučnina (bez sažaljenja)

16.16 h

Danas mi se povraća
u situaciji sa muzikom u
                                       ušima
dva bela kruga u razmacima
mučnina postaje najveća
crna rupa u odlivu mozgova
                        sa memorijama
popravka laptopova sa baterijama
ekrani govore
                       i sunce
u zemlji
                  u nju se ukopava
povraćam sa visine
samo sluz

16.19 h

6.7.2016.
sreda

autor:
Vladimir Milojković

No comments:

Post a Comment