Sunday, 23 August 2015

visual poetry

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Saobraćajna.24.1.2015. na uglu.
                bela kola.
  na sredini.                     udaraju.                                    ___________            
                  zadnji točak                                 _____                
- nisam vas videla.
                              dolazim sa sahrane. –
odlično znam još od 25. aprila
2009.
kako je to ne videti nikoga.
ne-razmišljati.                                                        ne-opažati.
živeti u logoru
sa malo hleba
i moliti poklopce
plastične kante
da se otvore
otkrivajući
dno.
beskorisna policija koja me je više
puta                                                                                                               ostavila
bez ikakvih prava
na pločniku.
u ulici.
na                                                                             trotoaru.
nisam
hteo da se obratim.
                                                                                       ali.
                                                                                          trebalo
                                                                                                     je.
jer fina žena sa belim kolima
koja             nije
                                                                            bila
na                                 dnu
plastične
kante
pretvara se
u pokvarenu
paštetu
sa lažnim svedocima i bez
mrve                    hranljive
ljudskosti.
imam zadnji točak. sedište. blatobran.
zadnje            svetlo.
i.
                                                                             imam.
   veliki                 račun             zbog               kojeg               će
neko                  sa               pozicije
moći
da                   klikne.
i.
pašću.                                           izgubiću se.

negde             na          dnu            plastične                kante.
30. 1. 2015.
8.10 pm – 8.18 pm
petak
autor:
Vladimir Milojković~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
o čemu albatrosi govore

ne razumem o čemu albatrosi govore
dok kruže na liticama
                                                                                   mozak puca pod depresijom
                                                                                           ploče se pomeraju
                                                                                                    sunce
                                                                                       visoko kroz filtere probija
                                                                            socijalna radnica sa kafom u ustima
                                                                  baca prste po tipkama
                                                        pogrešna slova
                                                                 ne razumem o čemu govore
                                                                        albatrosi iznad mulja
                                                                 crni krug
                                                           ne razumem
                                                                 ne
                                                                     razumem
                                                                               ne
                                                                ne razumem
                                                                  mozak
                                                                       dok puca pod suncem
                                                                                depresija
                                                                                               deponija
                                                                              sa prozora u podne
                                                                                      visoko
                                                                                         kao da zove
                                                                                                  korak dalje
                                                                                                      mozak
                                                                                                          puca

autor:
vladimir milojković

12.15 pm – 12.43 pm
19. mart 2015.
četvrtak

No comments:

Post a Comment