Wednesday, 31 December 2014


koliko  IMA~TE  godina?
<iza   zatvorenih   vrata>
objektiv(n)om i površ(i)nom
menja se poda(t)ta(c)k
jer  NEM~AM  seme ni životinje
ali ih imam
                                 sus                   skavezus                                   
                           u         ‹s¤bi›       sa              ple·sn~i~vi~m    
zidovima
gde mravi u
                        kolonijama
                                                                               oni isti    što   bi    pre~živ~eli
                                 osiromašeni uranijum
hodaju po telu


koliko

imate

godina

koliko

datumsas


s~ss~ss~ss~s

>trideset<
više
pet
>šest<
nula
sa
četiri
smanjes

s~ss~s


s
~
~~
                                                 ko~                                                             
~lik~
                                                             ~o                                                    
~~~~~~~~~
~~~~~
~~
~
s


krug
<tabl·et>sa
tabla
u
celofanu
u
s¤bi
sa
prozorima
ples·an
u
u·glovv·imana sporedni nezgrapno u abe·ce·du s>strah~a< živis u malom mestu pored nerava sumnja nije moguće odagnati kada babetina sa farbanom kosom i krofnom u čeljustima kaže: nećete dobiti pomoć ili zašto NE biste volontirali jedno godinu dana pre nego što d·obi·jete birokra~ti·ja sa krofnama i fosilom poletele tri ili deset pataka iz vaginalnog otvora u travu a iz zvučnika malo spri·gušenos šapuće golden dreams
24.12.2014.
sreda / Wednesday
10.07.32 am - 10.27.42 am
(u mraku u sobi / in the dark in the room)
Author:
Vladimir Milojković

No comments:

Post a Comment