Sunday, 24 November 2013

               Umetnost gubljenja               Izgubio sam se u hiperprodukciji ambisa

               Između vrata i prozora stranica
               Cedim se među stopama šarama crvenog tepiha
               Nema odraza jer odiše pustinja bez zelenila
               Poput jutra bez spektra među oblacima
               U  lavirintu gubi se i moje Ja

               Autor:

               Vladimir Milojković
              

No comments:

Post a Comment